Кошничката е празна!

Сервис

СЕРВИС

Ценовник за работна рака во сервис

Комплетен сервис                                                                1300,- денари
(подмачкување на предна и задна главина и средна осовина, центрирање тркала, подмачкување на гарнитура, штелување на брзини и кочници, престегнување на подвижни елементи, контрола на тркала, подмачкување и мерење на ланец)
Контролен сервис                                                                  600,- денари
(штелување на брзини и кочници, престегнување на подвижни елементи, контрола на тркала, подмачкување и мерење на ланец)

Расклопување на велосипед                                              1000,- денари
Склопување на велосипед                                                  1500,- денари


СРЕДНА ОСОВИНА/ПЕДАЛИ
Промена на средна осовина/пренос                                          300,- денари
Промена на педали                                                                   100,- денари

КОЧНИЦИ/БРЗИНИ
Блидинг на кочници                                                                  600,- денари
Штелување кочници                                                                  300,- денари
Штелување брзини                                                                    200,- денари
Промена на менувач                                                                 200,- денари
Промена на сајла за брзини со штелување                                200,- денари
Промена на сајла за кочници со штелување                              300,- денари
Промена на пакни на кочници                                                    200,- денари         

ВОЛАН
Промена на трака за волан                                                      200,- денари
Промена на волан/шалтери на друмски велосипед                  400,- денари
Промена на гарнитура                                                             300,- денари


ТРКАЛА
Промена на лагери на тркало                                                   200,- денари
Центрирање тркало                                                                  200,- денари
Плетење тркало                                                                       400,- денари
Промена на главина со центрирање                                         500,- денари
Подмачкување предна главина                                               300,- денари
Подмачкување задна главина                                                 400,- денари

ГУМИ
Лепење/ монтажа тубулар гума                                              300,- денари
Промена внатрешна гума                                                       100,- денари
Промена надворешна гума                                                     100,- денари

ЛАНЕЦ/КАСЕТА
Крпење на ланец                                                                    100,- денари
Промена на ланец                                                                   100,- денари
Подмачкување на ланец                                                           50,- денари
Промена на касета                                                                  100,- денари

АМОРТИЗЕР
Пумпање на амортизер                                                            100,- денари
Комплетен сервис на амортизер                                             1300,- денари
Основен  сервис на амортизер                                                 600,- денари