Политика за целите на Директен Маркетинг
Кошничката е празна!

Политика за целите на Директен Маркетинг

Користењето на Директен Маркетинг на outdoor.mk е со користење на email билтен по така наречен "Opt-in" принцип согласно со Законот За Заштита на Лични Податоци, при што првин бараме согласност за пријавување на email билтенот на оваа страна. Личните податоци не се обработуваат за персонализирано таргетирано директно рекламирање туку се користи една глобална "Opt-In" група на сите кои се пријавени на билтенот .

Претплатата за директен маркетинг можете да ја откажете ("Opt out принцип")  во било кое време na оваа страна достапна на outdoor.mk.