Сервис
Кошничката е празна!

Сервис

Ценовник за работна рака во сервис

Во сервисот се примаат велосипеди само по претходна најава!
Во Сабота не се работат комплетни сервиси.
Велосипедите кои се носат на сервис да бидат чисти. Ако не, се наплаќа дополнително 300 денари за перење.

Комплетен сервис                1700,- денари
(подмачкување на предна и задна главина и средна осовина, центрирање тркала, подмачкување на гарнитура, штелување на брзини и кочници, престегнување на подвижни елементи, контрола на тркала, подмачкување и мерење на ланец)
Контролен сервис                од 600,- денари
(штелување на брзини и кочници, престегнување на подвижни елементи, контрола на тркала, подмачкување и мерење на ланец)


Расклопување на велосипед                                 1000,- денари
Склопување на велосипед                                     2000,- денари
Склопување на велосипед со хидраулика      3000,- денари
   
СРЕДНА ОСОВИНА/ПЕДАЛИ
Промена на средна осовина/пренос        300,- денари
Промена на педали                                          100,- денари


ВОЛАН
Промена на трака за волан                                                     300,- денари
Промена на волан/шалтери на друмски велосипед    500,- денари
Промена на гарнитура                                                              300,- денари
Промена на волан со внатрешно спроведување          700,- денари
Промена на волан со хидраулика + блидинг               1700,- денари
    

ДИЈАГНОСТИКА НА Е-ВЕЛОСИПЕД
Дијагностика на е-велосипед            600,- денари
Дијагностика на Di2                              1000,- денари


ТРКАЛА
Промена на лагери на тркало                                            300,- денари
Центрирање тркало                                                               400,- денари
Промена на жица со центрирање                                    500,- денари
Промена на обрач                                                                  900,- денари
Промена на главина со плетење и центрирање     1000,- денари
Подмачкување предна главина                                       400,- денари
Подмачкување задна главина                                          500,- денари
Контрола на фривил                                                             600,- денари

 

КОЧНИЦИ/БРЗИНИ
Блидинг на кочници                                                              600,- денари
Штелување кочници                                                             300,- денари
Штелување брзини                                                               300,- денари
Промена на менувач со штелување                               400,- денари
Промена на сајла за брзини со штелување                 400,- денари
Промена на сајла за кочници со штелување               400,- денари
Промена на пакни на кочници со штелување            400,- денари    
Промена на сајла/внатрешно водење волан/рам    700,- денари
    

ГУМИ
Лепење/ монтажа тубулар гума                          400,- денари
Промена внатрешна/надворешна гума           100,- денари
Монтажа на тубелес                                                  400,- денари


ЛАНЕЦ/КАСЕТА
Крпење на ланец                  400,- денари
Промена на ланец                 200,- денари
Подмачкување на ланец      50,- денари    
Промена на касета                400,- денари


АМОРТИЗЕР
Пумпање на амортизер                         100,- денари
Комплетен сервис на амортизер     од 1500,- денари
Основен  сервис на амортизер              600,- денари