Сервис
Кошничката е празна!

Сервис

СЕРВИС
Ценовник за работна рака во сервис

- Во сервисот се примаат велосипеди само по претходна најава!
- Во Сабота не се работат комплетни сервиси.
- За дополнителни информации: info@outdoor.mk, 02/6147644

Комплетен сервис*  2000,- денари
(подмачкување на предна и задна главина и средна осовина, центрирање тркала,
подмачкување на гарнитура, штелување на брзини и кочници, престегнување на подвижни
елементи, контрола на тркала, подмачкување и мерење на ланец)

Контролен сервис * од 800,- денари
(штелување на брзини и кочници, престегнување на подвижни елементи, контрола на тркала,
подмачкување и мерење на ланец)

* Велосипедите кои се носат на комплетен и котролен сервис да бидат исчистени. Ако не, се
наплаќа дополнително 300 денари за перење.

Расклопување на велосипед 2000,- денари
Склопување на велосипед со римбрејк 3000,- денари
Склопување на велосипед со хидраулика 4000,- денари

СРЕДНА ОСОВИНА/ПЕДАЛИ
Промена на средна осовина/пренос 500,- денари
Промена на педали 200,- денари

ВОЛАН
Промена на трака за волан 500,- денари
Промена на волан/шалтери на друмски велосипед 700,- денари
Промена на гарнитура 300,- денари
Промена на волан со внатрешно спроведување 1000,- денари
Промена на волан со хидраулика + блидинг 2000,- денари

ДИЈАГНОСТИКА НА Е-ВЕЛОСИПЕД
Дијагностика на е-велосипед 1000,- денари
Дијагностика на Di2 1500,- денари

ТРКАЛА
Промена на лагери на тркало 800,- денари
Центрирање тркало 500,- денари
Промена на жица со центрирање 600,- денари
Промена на обрач 1200,- денари
Промена на главина со плетење и центрирање 1500,- денари
Подмачкување предна главина 400,- денари
Подмачкување задна главина 500,- денари

КОЧНИЦИ/БРЗИНИ
Блидинг на кочници 800,- денари
Штелување кочници хидраулика 500,- денари
Штелување брзини 400,- денари
Промена на менувач со штелување 600,- денари
Промена на сајла за брзини со штелување 600,- денари
Промена на сајла за кочници со штелување 600,- денари
Промена на пакни на кочници со штелување 600,- денари
Промена на сајла/внатрешно водење волан/рам 1000,- денари

ГУМИ
Лепење/ монтажа тубулар гума 800,- денари
Промена внатрешна/надворешна гума 150,- денари
Монтажа на тубелес 600,- денари

ЛАНЕЦ/КАСЕТА
Промена на ланец 400,- денари
Подначкување на ланец 100,- денари
Промена на касета 600,- денари

АМОРТИЗЕР
Пумпање на амортизер 300,- денари
Комплетен сервис на Сантур амортизер 2000,- денари
Сервис на долни ногарки на амортизер 1800,- денари
Комплетен сервис на Фокс, Рокшокс од 4000,- денари