Кошничката е празна!

Политика на Приватност

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Со Политиката на Приватност на ДТУ МАДАЛ БАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Македонија (во понатамошниот текст Outdoor.mk ќе Ви појасниме каде и како се чуваат Вашите лични податоци на нашата интернет страна. Оваа Политика на Приватност се однесува само за https://outdoor.mk и поддомените, и доколку е присутен линк кој ќе Ве поврзе со други страни, ние не преземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие интернет страни.

Секој корисник при регистрација и купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата Политика на Приватност.

Доколку се регистрирате, сите лични податоци кои ќе ги внесете преку формата за регистрација, ќе се користат за потребите за достава на производот, како и за рекламирање на производи и услуги обезбедени од наша страна, доколку ја имате избрано оваа опција, и истите се чуваат согласно одредбите од Законот за Заштита на Лични Податоци, и не се отстапуваат на трети страни.

Од информациите кои ни се потребни при регистрацијата и/или при нарачката, ги издвојуваме:

Име
Презиме
E-Мail Адреса
Телефон за Контакт
Адреса за Испорака на Нарачката
Име на Компанија (опционално)

Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна, освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија.

Outdoor.mk го задржува правото да ги користи IP aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и законските постапки.

Во секој момент може да извршите промена, ажурирање или корекција на Вашите неточни лични податоци и информации.

Outdoor.mk има усвоена политика за сигурност и заштита на податоци, и сите информации кои ги собираме од веб страната се исклучиво за наша употреба, и истите не се предаваат на други лица за било каков основ. Не собираме никакви информации од финансиска природа.

Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели, и се обврзуваме дека нема намерно да собираме или користиме податоци од малолетни лица. Ги превземаме сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите, со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.

Outdoor.mk Ве информира дека овој сајт користи текстуални датотеки наречени „колачиња“, и без нив сајтот нема да функционира правилно, и многу од опциите нема да можете да ги видите. „Колачињата“ се мали текстуални датотеки кои се запишуваат во вашиот уред со којшто пристапувате на сајтот при посета на некоја веб страна. „Колачињата“ чуваат информации за вашите поставки во веб прелистувачот, како и самиот факт дека веќе сте посетиле одредени страници. На тој начин при повторна посета на истата страница не мора повторно да ги поставувате. Некои од „колачињата“ се неопходни за функционирање на страниците, а некои служат и за собирање статистички податоци. Со помош на ваквите фајлови се следи движењето на посетителите на страната по неа, и на тој начин се собираат податоци како да се оптимизира и унапреди функционалноста на страната. Овие фајлови не се поврзуваат со Ваши лични податоци. Сите информации кои се запишуваат во „колачињата“, Outdoor.mk ќе ги користи исклучиво за потребите на web услугата или за статистички потреби, и тоа на начин на кој Вашата приватност нема да биде загрозена. Доколку вашите лични податоци треба да бидат запишани во колачињата, тоа ќе биде со ваша претходна согласност. Повеќе информации за тоа што се „колачиња“ и какви типови има, можете да најдете овде.

Оваа Политика на Приватност стапува на сила од Август 2021 година.

Промените во Политиката на Приватност ќе бидат јавно објавени на интернет странатa http://outdoor.mk најмалку 10 дена пред да стапат во сила.

 

ПОЛИТИКА НА ИСПОРАКА НА ПРОИЗВОДИ

Испораката може да ја спроведеме само на територијата на Република Македонија. Сите производи ќе Ви бидат доставени на адресата за испорака која задолжително треба да ја доставите при креирање на нарачката.

Цената на испорака за нарачки над 2.000 ден. за физички лица, и над 6.000 ден. за фирми, е бесплатна, а цената на испорака за нарачки под 2.000 ден. за физички лица, и под 6.000 ден. за фирми, е 100 ден. или 150 ден., во зависност од тежината на пратката и адресата на испорака, и за точниот износ на истата ќе бидете информирани кога ќе Ве контактираме за да ја потврдите нарачката. Доколку цената на испорака не Ви одговара, нарачката можете да ја откажете, без никаков надомест од Ваша или наша страна. Пред испораката на производот, купувачот ќе биде телефонски контактиран, на телефонскиот број оставен за контакт, за потврдување на нарачката, информирање за цената за достава, и датумот и времето на испораката.

Периодот за испорака е 24 часа од моментот на потврдување на нарачката. Во согласност со нашите можности, призводот ќе Ви биде доставен во најкус можен рок. Outdoor.mk го задржува правото да го продолжи рокот на испорака со претходен договор со купувачот. Испораката се врши преку нашата служба за испорака или преку надворешни соработници. Испорака во Сабота, во Недела, и во неработни денови, не се врши. Доколку нарачката е направена по 16 часот, истата ќе биде проверена од наша страна наредниот работен ден, и откако ќе Ве контактираме и ќе добиеме потврда од Ваша страна, започнува да тече периодот за испорака. Доколку нарачката е направена во Петок по 16 часот, во Сабота, во Недела, или во неработен ден, оваа процедура започнува од првиот нареден работен ден. Во рокот на испорака не се пресметуваат викендите и неработните денови.

Испораката на производот се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот. Секој купувач е должен при превземање на производот, да го провери од евентуални оштетувања при транспорт, а доколку се работи за повеќе производи, да провери дали некој производ недостасува. Доколку производот е испорачан оштетен, или одреден производ недостасува од нарачката, купувачот треба да не информира веднаш, како би преземале мерки за отстранување на ненамерната грешка. Во овој случај, трошоците за замена на производот нема да бидат на товар на купувачот.

Во случај купувачот да сака да го врати производот, не по наша вина или вина на доставувачот, и сака да му се врати уплатената сума на производот, тогаш од крајниот износ ќе биде одбиен трошокот за транспорт. Доколку купувачот сака да го замени производот, должен е да го чува неоштетен, неотпакуван и неупотребуван заедно со сите приложени документи. Доколку има доцнење на испораката од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката, Outdoor.mk не може да преземе никаква одговорност.

 

ПОЛИТИКА НА ЗАМЕНА/ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОД

Потрошувачот има право во Outdoor.mk да го замени или врати производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини, освен во случај на купен производ изготвен по нарачка од потрошувачот врз основа на писмен договор, што е во согласност со член 50 од Законот за заштита на потрошувачите.

Потрошувачот правото за замена, односно враќање на производ, може да го оствари во рок од 15 дена, сметано од денот на подигање, т.е. достава на производот.

За остварување на правото за замена, односно враќање на производ, согласно оваа одлука, важат следните законски услови:

- Производот не бил употребуван;
- Сочувани се изгледот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети на производот;

При поднесување на барање за замена, односно враќање на производ, со призводот задолжително се приложува фискалната сметка или сметкопотврдата и целокупната друга пропратна документација која на потрошувачот му била издаденa заедно со производот.

По истекот на рокот од 15 дена од денот на подигање, т.е. достава на производот, потрошувачот го губи правото на замена, односно враќање на производ по овој основ. Сите поднесени барањата за замена, односно враќање на производ, сметано од 16-тиот ден од денот кога производот е примен од потрошувачот, ќе бидат негативно одговорени. Замената, односно враќањето на производот, потрошувачот може да го реализира во продажниот салон на Outdoor.mk.

 

ГАРАНЦИЈА

Секој производ, купен преку интернет страната на Outdoor.mk , има соодветен гарантен лист и гарантен рок одреден од производителот. Гарантниот лист содржи гарантна изјава и гарантни услови кои се обврзувачки за полноважноста на гаранцијата на производот. Гаранцијата нема да важи доколку:

- Не се достапни гарантниот лист или доказот за купување (фискална сметка или Фактура-испратница)

- Има обиди за поправка на производот од неовластени сервиси

- Има оштетувања или дефекти настанати при неправилна употреба на производот

- Има физички оштетувања на производот

Гаранцијата на производот не ги покрива додатоците и компонентите кои имаат ограничен рок на траење.

 

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За сите информации и прашања поврзани со заштитата на Вашите лични податоци, контактирајте го нашиот Офицер за Заштита на Личните Податоци:

Весна Талевска
Тел.: 02/315-6989 | 071/368-730
Електронска пошта: vesna@madalbal.com.mk

Пристап до GDPR Алатките за управување со Вашите лични податоци можете да најдете овде, а повеќе инфо за тоа што е GDPR можете да најдете овде.

Дата центарот во којшто се наоѓаат серверите на ДДХост, кадешто е хостирана нашата веб страна, се во согласност со Safe Harbor правната рамка помеѓу САД-ЕУ, како што е наведено од страна на Министерството за трговија на Соединетите Американски Држави и Европската Унија. Политиката на Приватност за дата ценаторот можете да ја најдете овде.