Право да бидете заборавени
Кошничката е празна!

Право да бидете заборавени

Користете ја оваа опција доколку сакате да ги отстраните Вашите лични и други податоци од нашата веб страна. Оваа процедура ќе ја избрише Вашата сметка, и повеќе нема да можете да пристапите кон истата и да ја користите.

Вашата Email АдресаHow does this work?
You will receive an email with a link, which upon clicking will delete all data that we store for you. If something cannot be deleted, it will be anonymized. The link will be active for 2 hours.